24. – 26. 1.
2018
PRAHA

AKREDITACE A GARANCE

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. Účastníci získají 18 kreditů. Sesterská a paliativní sekce je garantována Českou asociací sester.