24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA

FOTOGALERIE 2015

PALIATIVNÍ SEKCE

Pátek 23. ledna

SESTERSKÁ SEKCE

Čtvrtek 22. ledna

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Čtvrtek 22. ledna

CÍLENÁ LÉČBA LYMFOMŮ

Čtvrtek 22. ledna

KARCINOM PRSU

Čtvrtek 22. ledna

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Čtvrtek 22. ledna

KARCINOM PLIC

Pátek 23. ledna

KARCINOM PROSTATY

Pátek 23. ledna

POSTEROVÁ SEKCE

Pátek 23. ledna

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Pátek 23. ledna