24. – 26. 1.
2018
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

FOTOGALERIE 2016

TISKOVÁ KONFERENCE

Středa 27. ledna 2016

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Středa 27. ledna 2016

KARCINOM PANKREATU

Středa 27. ledna 2016

ASCO GIT 2016

Středa 27. ledna 2016

KARCINOM PRSU

Čtvrtek 28. ledna 2016

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Čtvrtek 28. ledna 2016

KARCINOM PLIC

Čtvrtek 28. ledna 2016

MALIGNÍ MELANOM

Pátek 29. ledna 2016

IMUNOTERAPIE

Pátek 29. ledna 2016

KARCINOM PROSTATY

Pátek 29. ledna 2016

VYHLÁŠENÍ POSTEROVÉ SEKCE

Pátek 29. ledna 2016

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ

Pátek 29. ledna 2016

PACIENTSKÝ SEMINÁŘ

Středa 27. ledna 2016

PALIATIVNÍ SEMINÁŘ

Čtvrtek 28. ledna 2016

SESTERSKÁ SEKCE

Pátek 29. ledna 2016