23. – 25. 1.
2019
PRAHA
23.–25. 1.2019PRAHA

Hlavní lékařská sekce

Highlights from the 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco

středa 24. ledna 2018

State of the art

středa 24. ledna 2018

Karcinom prsu

čtvrtek 25. ledna 2018

Karcinomy žaludku a gastroezofageální junkce

čtvrtek 25. ledna 2018

Kolorektální karcinom

čtvrtek 25. ledna 2018

Onkogynekologie

čtvrtek 25. ledna 2018

Hematoonkologie – Lymfomy u nemocných vyššího věku

pátek 26. ledna 2018

Karcinom plic

pátek 26. ledna 2018

Nádory genitourinárního traktu

pátek 26. ledna 2018

Prevence v onkologii

pátek 26. ledna 2018

Posterová sekce – cena MUDr. Luboslavy Krásné, Ph.D., za nejlepší postery