en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši účast na 8. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2017. Přispěli jste tak k jeho vysoké profesionální a vědecké úrovni. Potěšila nás vysoká návštěvnost této odborné vzdělávací akce a budeme rádi, prokážete-li nám tu čest a přijmete pozvání na příští ročník, tedy již na 9. setkání lékařů, sester a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví, které se bude opět konat v duchu poslání našeho kolokvia:

„Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům.“

9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2018 proběhne 24.-26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu Prague, Freyova 33, Praha 9.

**************************

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

***************************