23. – 25. 1.
2019
PRAHA
23.–25. 1.2019PRAHA

ABSTRAKTY

AUTOŘI OSLOVENÍ VÝBOREM

Abstrakty lze zaregistrovat do 10. 12. 2018.

INFORMACE AUTORŮM PARALELNÍ LÉKAŘSKÉ SEKCE – AKTIVNÍ ÚČAST

Abstrakty lze zaslat nejpozději do 30. 11. 2018.

INFORMACE AUTORŮM – POSTEROVÁ SEKCE

Informace o zařazení nebo odmítnutí posterů bude autorovi zaslána do 31. 12. 2018.

Soutěže o nejlepší poster se mohou zúčastnit pouze občané a rezidenti České republiky.

Pokyny k posterové prezentaci zde.

Povinná struktura

 • název – velká písmena, tučně,
 • autoři – velká písmena, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je kapitálkami,
 • název pracoviště – malými písmeny,
 • text abstraktu členěný na: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr,
 • e-mail autora,
 • použitá literatura není součástí abstraktů.

Prezentace aktivních účastníků musejí splňovat následující požadavky

 • Prezentace v programu Microsoft PowerPoint verze 2007 a novější. Podporovaný formát videosouborů je (.wmv). U ostatních formátů (.mpg, .avi) je třeba v dostatečném předstihu odzkoušet jejich funkčnost jako prevenci potíží s jejich přehráváním při samotné prezentaci.
 • Předání prezentace: nejméně 2 hodiny před začátkem příslušného bloku. Přednášky k rannímu bloku bude nutné předat den předem, popřípadě se individuálně domluvit na předání.
 • Délka prezentace bude upřesněna v podrobném programu a musí být dodržena.
 • Pro prezentaci je možné využít i vlastního počítače. V tomto případě je ale nutné vyzkoušet jeho funkčnost den před samotnou přednáškou.
 • Autor má ve svém příspěvku povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací svého příspěvku není v konfliktu zájmů. Více informací – viz dokument pod tímto odkazem: Prohlášení o střetu zájmů.