en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

ABSTRAKTY

AUTOŘI OSLOVENÍ VÝBOREM

Abstrakty lze zaregistrovat do 15. 12. 2017.

INFORMACE AUTORŮM – AKTIVNÍ ÚČAST

Abstrakty lze zaslat nejpozději do 10. 12. 2017.

INFORMACE AUTORŮM – POSTEROVÁ SEKCE

Informace o zařazení nebo odmítnutí posterů bude autorovi zaslána do 31. 12. 2017.

Soutěže o nejlepší poster se mohou zúčastnit pouze občané a rezidenti České republiky.

Požadavky na abstrakty přednášek a posterů

 • je nutné zřetelně označit, zda se jedná o abstrakt přednášky, nebo posteru,
 • abstrakty musejí být zaslány elektronickou formou,
 • abstrakty je možné kompletně vyhotovit buď v českém, nebo anglickém jazyce,
 • dokument:Word pro Windows 97 a výše,
 • formát:font Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5,
 • rozsah: nejvýše 1 strana A4.

Povinná struktura

 • název – velká písmena, tučně,
 • autoři – velká písmena, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je kapitálkami,
 • název pracoviště – malými písmeny,
 • text abstraktu členěný na: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr,
 • e-mail autora,
 • použitá literatura není součástí abstraktů.

Prezentace aktivních účastníků musejí splňovat následující požadavky

 • Prezentace v programu Microsoft PowerPoint verze 2007 a novější. Podporovaný formát videosouborů je (.wmv). U ostatních formátů (.mpg, .avi) je třeba v dostatečném předstihu odzkoušet jejich funkčnost jako prevenci potíží s jejich přehráváním při samotné prezentaci.
 • Předání prezentace: nejméně 2 hodiny před začátkem příslušného bloku. Přednášky k rannímu bloku bude nutné předat den předem, popřípadě se individuálně domluvit na předání.
 • Délka prezentace bude upřesněna v podrobném programu a musí být dodržena.
 • Pro prezentaci je možné využít i vlastního počítače. V tomto případě je ale nutné vyzkoušet jeho funkčnost den před samotnou přednáškou.
 • Autor má ve svém příspěvku povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací svého příspěvku není v konfliktu zájmů. Více informací – viz dokument pod tímto odkazem: Prohlášení o střetu zájmů.