23. – 25. 1.
2019
PRAHA
23.–25. 1.2019PRAHA

SLOVO ÚVODEM

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

je nám ctí, že vás můžeme pozvat na jubilejní 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019, které se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Účastníci budou mít během tří jednacích dnů možnost podělit se o své zkušenosti a nové poznatky v rámci následujících nosných témat: Post ASCO GI 2019, karcinom slinivky, plic, prsu, onkogynekologie, oblast diagnostiky a léčby nádorů traktu gastrointestinálního i genitourinárního, dále to bude také téma imunoterapie a možnosti primární i sekundární prevence v onkologii.

PragueONCO zaujímá přední místo mezi onkologickými odbornými akcemi, o tom svědčí zvyšující zájem o účast, který evidujeme nejen ze strany českých a slovenských onkologů, ale také účastníků ze zahraničí. Stejně jako tomu bylo v předcházejících ročnících, také v rámci 10. ročníku očekáváme aktivní účast řady předních zahraničních onkologů.

Možnost aktivní účasti a vystupování na paralelních sympoziích, která budou věnována nosným tématům akce, je již samozřejmostí. Ke stěžejním odborným sekcím se bude vázat i řada minikolokvií. V programu kolokvia nebudou chybět paralelní sekce (posterová, sesterská a paliativní) ani tradiční vyhlášení nejlepšího posterového sdělení.

Simultánní překlad z obou jednacích jazyků (čeština, angličtina) bude vzhledem k pozitivnímu ohlasu z letošního ročníku k dispozici účastníkům kolokvia také v roce 2019.

Věříme, že se i v příštím roce rozhodnete se pro účast ať už aktivní, nebo pasivní a podpoříte tak naše trvalé úsilí o další rozvoj české onkologie.

Na setkání s vámi těší

Organizační výbor kolokvia