23. – 25. 1.
2019
PRAHA

O KOLOKVIU

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši účast na 9. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu – PragueONCO 2018. Věříme, že návštěva akce pro Vás byla možností k výměně zkušeností a celkově pak odborným přínosem.

Jako ohlédnutí za letošním ročníkem přinášíme jeho rámcové zhodnocení v přehledných číslech.

  • Kolokvia se zúčastnilo 797 účastníků nejen z České republiky a Slovenska.
  • Zastavěná plocha doprovodné výstavy činila 375 m2, na které se prezentovalo 30 partnerských stánků.
  • Ve třech dnech proběhlo 120 přednášek, 17 panelových diskuzi a 9 minikolokvií v 7 jednacích sálech.
  • Celková doba odborných jednaní dosáhla 43 hodin.
  • Za předsednické stoly jednotlivých sekcí zasedlo celkem 82 odborníků.
  • Možnosti zapůjčení tlumočnických zařízení využilo 124 účastníků akce.

Letošní ročník byl úspěšným pokračováním předchozích ročníků. Konal se tradičně pod záštitou Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK s podporou děkanů všech tří pražských lékařských fakult, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, hlavního města Prahy, odborných lékařských společností v čele s Českou onkologickou společností a dále ČLS JEP, České asociace sester. Jako jediná onkologická akce v ČR získalo PragueONCO 2018 znovu akreditaci Evropské onkologické společnosti – ESMO. Letošní novinkou byl simultánní překlad z hlavního jednacího jazyka češtiny do angličtiny, což bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.

Během tří jednacích dnů vystoupili na kolokvium významní odborníci z výzkumných center i z klinických pracovišť v Rakousku, Velké Británii, Španělsku, USA, Brazílii, Itálii, Polsku a Belgii. Jejich přednášky a semináře zaručují vždy mimořádný přínos. Účastníci akce z řad lékařů, sester i dalších zdravotnických pracovníků měli možnost konzultovat diagnostiku i terapii jednotlivých zhoubných onemocnění včetně inovativních postupů, jako je tekutá biopsie, metronomická léčba karcinomu prsu, nádorové imunologie a další nové metody.

Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši účast. Budeme se těšit na další spolupráci a na shledanou při příštím jubilejním 10. PragueONCO, který se uskuteční ve dnech 23.–25. 1. 2019. O jeho přípravách Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

 

organizační tým PragueONCO kolokvia