23. – 25. 1.
2019
PRAHA

SLOVO ÚVODEM

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

je nám ctí, že vás můžeme pozvat na jubilejní 10. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2019, které se bude konat v Praze ve dnech 23.–25. ledna 2019, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Účastníci budou mít během tří jednacích dnů možnost podělit se o své zkušenosti a nové poznatky v rámci následujících nosných témat: Post ASCO GI 2019, karcinom slinivky, plic, prsu, onkogynekologie, oblast diagnostiky a léčby nádorů traktu gastrointestinálního i genitourinárního, dále to bude také téma imunoterapie a možnosti primární i sekundární prevence v onkologii.

PragueONCO zaujímá přední místo mezi onkologickými odbornými akcemi, o tom svědčí zvyšující zájem o účast, který evidujeme nejen ze strany českých a slovenských onkologů, ale také účastníků ze zahraničí. Stejně jako tomu bylo v předcházejících ročnících, také v rámci 10. ročníku očekáváme aktivní účast řady předních zahraničních onkologů.

Možnost aktivní účasti a vystupování na paralelních sympoziích, která budou věnována nosným tématům akce, je již samozřejmostí. Ke stěžejním odborným sekcím se bude vázat i řada minikolokvií. V programu kolokvia nebudou chybět paralelní sekce (posterová, sesterská a paliativní) ani tradiční vyhlášení nejlepšího posterového sdělení.

Simultánní překlad z obou jednacích jazyků (čeština, angličtina) bude vzhledem k pozitivnímu ohlasu z letošního ročníku k dispozici účastníkům kolokvia také v roce 2019.

Věříme, že se i v příštím roce rozhodnete se pro účast ať už aktivní, nebo pasivní a podpoříte tak naše trvalé úsilí o další rozvoj české onkologie.

Na setkání s vámi těší

Organizační výbor kolokvia