en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

SLOVO PREZIDENTA KOLOKVIA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi potěšením, že vás mohu co nejsrdečněji pozvat již na 8. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2017, které se bude konat v Praze ve dnech 25.–27. ledna 2017 v Clarion Congress Hotelu Prague. Kolokvium pořádá společnost We Make Media, s. r. o. a opět se ponese v duchu motta „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“.
Lékaři a sestry budou mít během tří jednacích dnů příležitost vyměňovat si zkušenosti a nové poznatky v rámci následujících nosných témat: Post ASCO GI 2017, karcinom slinivky, plic, prsu, onkogynekologie, dále to bude oblast diagnostiky a léčby nádorů gastrointestinálního a genitourinárního traktu, nádorů hlavy a krku a v neposlední řadě i téma podpůrné onkologické léčby.
Kolokvium PragueONCO si za dobu své historie našlo přední místo mezi onkologickými odbornými akcemi, o čemž svědčí trvale narůstající zájem o účast ze strany českých i slovenských onkologů. Stejně jako tomu bylo v předcházejících ročnících, také v příštím roce očekáváme a můžeme se těšit na aktivní účast předních zahraničních onkologů.
Novinkou 8. ročníku kolokvia je rozšíření nabídky aktivní účasti o možnost vystupovaní na paralelních sympoziích, věnovaných nosným tématům akce.
Tradiční součástí kolokvia budou paralelní sekce (posterová, sesterská a paliativní), doprovodná výstava a firemní prezentace v podobě minikolokvií. Na programu 8. ročníku kolokvia bude opět vyhlášeno nejlepší posterové sdělení.

Věříme, že si již nyní poznamenáte datum akce do svých pracovních diářů a rozhodnete se ať už pro aktivní nebo pasivní účast, a podpoříte tak naše úsilí o další rozvoj české onkologie.

Za celý organizační výbor kolokvia se na setkání s vámi těší

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prezident kolokvia