en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

SLOVO PREZIDENTA KOLOKVIA

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

chtěli bychom vás tímto co nejsrdečněji pozvat na 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2018, které se bude konat v Praze ve dnech 24.–26. ledna 2018, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Účastníci budou mít možnost si v průběhu tří jednacích dnů předávat své zkušenosti a nové poznatky v rámci bohatého odborného programu. Ten je pro příští ročník členěn do následujících nosných témat: Post ASCO GI 2018, onkogynekologie, karcinom plic, karcinom prsu, nádory gastrointestinálního traktu, zhoubné nádory genitourinárního traktu, hematoonkologie a téma možnosti primární a sekundární prevence v onkologii.

Jednání doplní firemní prezentace v podobě řady minikolokvií.

Součástí programu budou samozřejmě opět paralelní sekce: neuroonkologická, sesterská a paliativní. V rámci kolokvia bude jako každoročně probíhat také posterová sekce, přičemž autoři posterů se budou mít možnost zabývat problematikou i mimo stanovená témata. Také na 9. ročníku PragueONCO bude opět vyhlášení nejlepšího posterového sdělení.

Pro rok 2018 je rozšířena nabídka aktivní účasti na kolokviu také o možnost vystoupení na paralelních sympoziích věnovaných uvedeným tématům. Na webových stránkách www.PragueONCO.cz se mohou zájemci přihlašovat již nyní, a to až do 10. 12. 2017. O přijetí přednášky budou autoři informováni do konce letošního roku.

Mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO za dobu své historie získalo přední místo mezi odbornými akcemi, o této skutečnosti svědčí trvale narůstající zájem o účast ze strany nejen českých, ale i slovenských onkologů. S potěšením přijímáme i stále větší zájem zahraničních účastníků. Z tohoto důvodu bude letošní lékařská sekce probíhat za doprovodu simultánního překladu, což doufáme ocení domácí i zahraniční účastníci.

Vážení příznivci PragueONCO, věříme, že již nyní si poznamenáte datum konání této akce do svých pracovních diářů. Ať se již rozhodnete pro účast aktivní, nebo pasivní, podpoříte tak naše trvalé úsilí o další rozvoj české onkologie.

Na setkání s vámi se těší celý organizační výbor kolokvia.

organizační tým kolokvia