23. – 25. 1.
2019
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

Již desetkrát se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sešli čeští i zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů.

Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů byla prezentována volná sdělení, proběhla posterová sekce, diskusní setkání u kulatého stolu a odborná fóra.

V roce 2018 byl rozšířen hlavní jednací jazyk čeština o angličtinu a pro účastníky odborné lékařské sekce je zajišťován simultánní překlad do obou jazyků, což je účastníky velmi pozitivně hodnoceno. Letošní novinkou bylo zavedení nového systému registrace a webová aplikace, kde účastníci naleznou aktuální program, profily přednášejících, abstrakty přednášek a mohou si sestavit i vlastní program kolokvia.

Odborný program kolokvia se věnoval také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část byla zaměřena i na paliativní péči.

11. ročník kolokvia PragueONCO se uskuteční ve dnech 29. – 31. 1. 2020. O jeho přípravách Vás budeme průběžně informovat na těchto webových stránkách.

Lokalita konání kongresu

11. pražské mezioborové kolokvium se tradičně uskuteční v Clarion Congress Hotelu Prague.

Adresa:
Freyova 33
190 00 Praha
www.clarioncongresshotelprague.com/cs

Čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Prague je situován na Praze 9 ve Vysočanech, přímo na trase linky B Vysočanská. Od historického centra Prahy je vzdálen pouhých 15 minut jízdy městskou hromadnou dopravou. Hotel je výborně dostupný jak MHD, tak i automobilem, který je možné zaparkovat na hotelovém parkovišti.