23.–25. 1.
2019
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi ctí, že mohu letos přispět pár slovy ke kolokviu, které si již našlo významné místo mezi onkology a dalšími lékaři a odborníky. Od loňského roku jistě přibylo v onkologii mnoho poznatků a je dobře, že dominující událost, kterou byla a stále je pandemie covidu-19, nezastavila výzkum ani letošní ročník PragueONCO, i když se bude konat distančně. Setkávání lidí, které spojuje hluboký zájem a velké nasazení v léčbě a výzkumu nádorových onemocnění, je důležité po odborné stránce a možná ještě důležitější po stránce lidské komunikace, ačkoliv nyní jen „na dálku“. Tok myšlenek, výměny zkušeností, diskuze – to jsou věci, které jsou v medicíně i ve vědě zcela nezbytné.

Sleduji, ač sám nejsem onkolog, toto kolokvium několik let. Poznávat další biologické děje a vidět jejich souvislosti a propojení s diagnostikou a léčbou je fascinující příběh, který už mnohdy dospěl k dobrému konci a v jiných případech dává naději, že tomu dříve či později bude podobně. A ony souvislosti a propojování, účast lékařů i výzkumníků jsou jedněmi ze silných stránek tohoto kolokvia, podobně jako jeho narůstající mezinárodní charakter.

Nemohu nezmínit ani to, že se ho pravidelně mohou účastnit i medici. Považuji to za velmi dobrý nápad a velkou příležitost pro studenty, jak v několika dnech pochopit sílu bádání, teoretických znalostí v jejich aplikacích do klinické praxe a do života pacientů. To je prvek, který stále více prosazujeme i do výuky.

Další silnou stránkou kolokvia je jeho mezioborovost, a to včetně Sesterské sekce. Významnou roli hraje i paliativní péče, která už dávno nezahrnuje jen tlumení bolesti, ale širokou škálu postupů medicínských a psychologických. Je to i jeden z prvků, který zcela nevyhnutelně bude doprovázet mimořádné výkony medicíny v oblasti terapie. Jsem proto velmi rád, že se i tento obor osamostatňuje a že 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy přispěla k jeho svébytnosti tím, že na počátku roku 2021 vznikla v ČR první Klinika paliativní medicíny, a to jako společné pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Uplynulý rok 2020 poznamenal celou společnost a medicínu. Prokázal mimořádnou sílu a odhodlání zdravotnických pracovníků a otestoval i systém zdravotní péče jako takové. V oblasti onkologie je časná diagnostika a léčba zásadní. Bude nyní důležité sledovat, jak se v tomto ohledu pandemie projeví.

Přeji vám, aby se letošní kolokvium i v obtížných podmínkách vydařilo. Věřím, že bude opět inspirující pro všechny zúčastněné a bude dalším cenným kamínkem v mozaice našeho poznání a péče o onkologicky nemocné.

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
E-mail: martin.vokurka@lf1.cuni.cz