en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1
journal-10-1

ROZVOJ DIAGNOSTIKY A LÉČBY SOLIDNÍCH NÁDORŮ PŘINESL VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ MORTALITY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ. NEMOCNÍ MAJÍ MNOHEM VĚTŠÍ ŠANCI NA UZDRAVENÍ NEBO NA DELŠÍ ŽIVOT, NEŽ TOMU BYLO V MINULÉM STOLETÍ.

TÉMATA PRO PRVNÍ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • Multidisciplinární přístup k diagnóze a léčbě karcinomu prsu
  • Multidisciplinární řešení problematiky karcinomu ovária
  • Multidisciplinární přístup k diagnóze karcinomu prostaty
  • Multidisciplinární problematika kolorektálního karcinomu
  • Muldisciplinární přistup ke kožním tumorům
  • Multidisciplinární přístup k léčbě nádorů hlavy a krku

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

merck-serono

HLAVNÍ PARTNEŘI

amgen_color
novartis

FOTOGRAFIE

VIDEA

1342

Podívejte se na fotografie z 1. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2010.

po-2010

Podívejte se na videa z 1. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2010.