24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA

ROZVOJ DIAGNOSTIKY A LÉČBY SOLIDNÍCH NÁDORŮ PŘINESL VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ MORTALITY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ. NEMOCNÍ MAJÍ MNOHEM VĚTŠÍ ŠANCI NA UZDRAVENÍ NEBO NA DELŠÍ ŽIVOT, NEŽ TOMU BYLO V MINULÉM STOLETÍ.

TÉMATA PRO PRVNÍ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • Multidisciplinární přístup k diagnóze a léčbě karcinomu prsu
  • Multidisciplinární řešení problematiky karcinomu ovária
  • Multidisciplinární přístup k diagnóze karcinomu prostaty
  • Multidisciplinární problematika kolorektálního karcinomu
  • Muldisciplinární přistup ke kožním tumorům
  • Multidisciplinární přístup k léčbě nádorů hlavy a krku

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

FOTOGRAFIE

VIDEA

Podívejte se na fotografie z 1. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2010.

Podívejte se na videa z 1. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2010.