24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA
journal-11

ONKOLOGIE TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Rozvoj diagnostiky a léčby solidních nádorů přinesl na počátku třetího tisíciletí další snížení mortality zhoubných nádorů. Nemocní mají mnohem větší šanci na uzdravení nebo delší život než na konci tisíciletí minulého.

TÉMATA PRO DRUHÝ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • Multidisciplinární přístup v onkologii – základní podmínka individualizované péče o pacienta s nádorem – plenární sekce
  • Multidisciplinární problematika karcinomu ledviny
  • Multidisciplinární přístup k diagnóze karcinomu plic
  • Multidisciplinární přístup k léčbě hematologických malignit
  • Multidisciplinární přístup k léčbě malignit dětského věku
  • Multidisciplinární přístup k léčbě metastatického karcinomu prsu
  • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního hrdla
  • Multidisciplinární řešení problematiky karcinomů GIT

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

FOTOGRAFIE

VIDEA

Podívejte se na fotografie z 2. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2011.

Podívejte se na videa z 2. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2011.