24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA
journal-12

ONKOLOGICKÁ BUDOUCNOST: PROAKTIVNÍ NEBO REAKTIVNÍ MEDICÍNA?

Nádorové onemocnění často rozmanitého biologického chování může postihnout různé orgány a tělesné systémy.

TÉMATA PRO TŘETÍ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • Cílená onkologická léčba v kontextu multidisciplinárního přístupu k individuálnímu nemocnému
  • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu močového měchýře a novinky v léčbě pokročilého karcinomu prostaty
  • Využití cílené terapie ve všech fázích léčby karcinomu prsu
  • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu rekta
  • Nové možnosti léčby maligního melanomu, na kom leží zodpovědnost v rámci systémové terapie
  • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního těla
  • Nové algoritmy podpůrné léčby hematologických malignit a solidních tumorů

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

Imprimer

HLAVNÍ PARTNER

FOTOGRAFIE

VIDEA

Podívejte se na fotografie z 3. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2012.

Podívejte se na videa z 3. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2012.