24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA
journal-14

STATE OF THE ART – LÉČBA NA ÚROVNI DOBY, NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ ROZVOJE VĚDNÍHO OBORU DOSAŽENÉHO V URČITÉM ČASE

Hloupě se smějeme, čemu věřili lidé před pěti sty lety. Jak se za pět set let budou lidé smát, čemu jsme věřili my!

TÉMATA PRO PÁTÝ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 – HOT NEWS
  • State of the art v onkologii
  • Systémová terapie u kolorektálního karcinomu
  • Karcinom pankreatu – setrvalá beznaděj?
  • Karcinom plic – od screeningu k personalizované léčbě
  • Sarkomy měkkých tkání
  • Léčba recidiv gynekologických zhoubných nádorů
  • Personalizovaná diagnostika a léčba karcinomu prsu
  • Nový algoritmus léčby karcinomu prostaty
  • Imunoterapie jako „znovunalezená” onkologická modalita pro léčbu solidních nádorů

PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

Imprimer

HLAVNÍ PARTNER

FOTOGRAFIE

VIDEA

Podívejte se na fotografie ze 5. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2014.

Podívejte se na videa ze 5. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2014.