24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA
journal-15

ADJUVANTNÍ SYSTÉMOVÁ LÉČBA V ÉŘE PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNY

– léčba s kurativním záměrem

TÉMATA PRO ŠESTÝ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • ASCO GI
  • Karcinom prsu
  • Kolorektální karcinom
  • Kam kráčí onkologie 21. století?
  • Cílená léčba lymfomů
  • Karcinom prostaty
  • Onkogynekologie
  • Karcinom plic

PARTNEŘI

DIAMANTOVÝ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

Imprimer

HLAVNÍ PARTNER

FOTOGRAFIE

VIDEA

Podívejte se na fotografie ze 6. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2015.

Podívejte se na videa ze 6. mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2015.