24.–26. 1.
2018
PRAHA
29.–31. 1.2020PRAHA

Záštity

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

magistrat-praha

Magistrát hl. města Prahy

logo_cos10

Česká onkologická společnost  ČLS JEP

Neuroonkologická sekce ČOS ČLS JEP

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

logo-cag

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

logo_CHS

Česká hematologická společnost ČLS JEP

 Česká internistická společnost

logo_cpfs

Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

cus-logo

Česká urologická společnost ČLS JEP

logo_cgps

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

sgo_cz

 Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

CSPM

Česká společnost paliativní medicíny

uk-5162-version1-reduk593version1graficka_podob

 Univerzita Karlova

1-lf1-tmava

1. lékařská fakulta Univerzita Karlova

2lf

2. lékařská fakulta Univerzita Karlova

znak-3-lf-uk-barevny

3. lékařská fakulta Univerzita Karlova

cas

 Česká asociace sester

logo_vfn

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze