23.–25. 1.
2019
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

Pro PragueONCO je epidemie výzva…

Před rokem jsme všichni měli nabitý kongresový kalendář. Přišlo nám zcela samozřejmé, že se pravidelně setkáváme s kolegy doma a v zahraničí a já jsem vedla na půdě ESMO „boj“ o pořádání této konference v Praze. V rámci minulého ročníku PragueONCO na konci ledna jsme s panem exministrem Vojtěchem u večeře mluvili o tom, zda v Číně probíhající infekce covid-19 může být reálnou hrozbou i pro Evropu. Nikdo to nepředpokládal. Co všechno jsme od té doby zažili…

Většina konferencí byla zrušená nebo se přesunula do virtuální roviny. Museli jsme zvládnout používat MS Teams, Zoom, Webex a další formy webových komunikačních systémů. Naučili jsme se přednášet v rouškách. Myslím, že se nám všem už po setkání tváří v tvář opravdu stýská.

Bylo by prima, kdyby PragueONCO, které bylo letos posledním živým kongresem v onkologii, zase tu možnost osobní účasti v lednu 2021 otevřelo. Ale epidemiologická situace je dynamická a výhled do budoucna nejistý. My jsme ale připraveni na všechny eventuality a rozhodně přípravu kolokvia ani trochu nevzdáváme. S pomocí české ambasadorky European School of Oncology, paní doktorky Bořilové, jsme navázali spolupráci s touto edukační evropskou platformou. O její formě v budoucnosti budeme jednat s profesorem Eniu, který také přednese úvodní sdělení v sekci Karcinom prsu. Rozhodně největší hvězdou bude profesor Thomas R. Cech, z Howard Hughes Medical Institute v Coloradu, nositel Nobelovy ceny za rok 1989, který přislíbil přednášku o úloze telomer v kancerogenezi. Problematice mikrobiomu ve vztahu k malignitám bude věnována celá sekce, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP a Mikrobiologickým ústavem AV ČR a ve které, možná i osobně, přivítáme profesora Giorgia Trinchieriho z Bethesdy. S problematikou metastatického karcinomu ledviny by nás měl přijet seznámit profesor Thomas Powles z Bartsu z Londýna.

To by zatím, myslím, jako ochutnávka plánovaného programu – a doufám, že i návnada k účasti na něm –, mohlo stačit.

PragueONCO je multidisciplinární konference, která přináší možnost setkávání nejen onkologů a radioterapeutů, ale také celého širokého spektra představitelů medicínských disciplín zasahujících do onkologie. Pokud se setkání se všemi kolegy bude moci uskutečnit osobně, budeme si toho všichni daleko víc vážit. Je nepochybné, že ze zkušeností posledního roku budou odborné kongresy v pocovidové době navždy jiné, ale to by nám nemělo zabránit si je stejně dobře užít.

Těšíme se na vás!

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Vědecká sekretářka PragueONCO
e-mail: petra.tesarova@lf1.cuni.cz