24. – 26. 1.
2018
PRAHA

Do sekce program byla přidána témata pro pátý ročník kolokvia