24. – 26. 1.
2018
PRAHA

Velmi šťastná sedmička…

Letošní kolokvium PragueONCO se povedlo. Jako jeho duchovní matka a odborná garantka z toho mám velkou radost. PragueONCO je konference, jejíž hlavní náplní je vzájemná spolupráce. Spolupráce je i základní princip úspěšné onkologické péče. Věřím, že onkologové tomu dobře rozumějí, ať už se zabývají tímto oborem z kteréhokoliv konce, od nádorů hlavy a krku až po karcinom prostaty. Pohraniční půtky a vzájemné šarvátky zhoršují výhled pacientů na uzdravení a většina odborníků o ně nestojí.

Zleva: prof. Martine Piccart, MD, PhD a doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Příští rok rozšiřujeme PragueONCO ještě o jeden další den, který bude věnován originálním příspěvkům z celé onkologické obce. Kromě posterů, jak tomu bylo doposud, budete moci prezentovat výsledky onkologického výzkumu také v podobě ústních sdělení.
Je tedy čas začít se těšit na 8. kolokvium i na vaše prezentace…

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN