24. – 26. 1.
2018
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK

MÍSTO ANTRACYKLINŮ V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU

DOC. MUDR. P. TESAŘOVÁ, CSC.

Přednáška paní doc. MUDr. P. Tesařové, CSc.

NEDOSTATEČNÁ ENDOSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA KARCINOMŮ PRAVÉHO TRAČNÍKU

PROF. MUDR. M. ZAVORAL, PH.D.

Nedostatečná endoskopická diagnostika karcinomů pravého tračníku – vliv odlišných mechanismů karcerogeneze?

Záznam přednášky byl pořízen na 2. mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2011, které se konalo 27.-28. ledna 2011 v Clarion Congres Hotel Prague.

PERSONALIZED TREATMENT OF CANCER : NEW CONCEPTS AND PRACTICAL APPROACH

PROF. T. TURSZ, MD, PH.D.

Personalized treatment of cancer : new concepts and practical approaches
The institut Gustave Roussy experience

Záznam přednášky byl pořízen na 2. mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2011, které se konalo 27.-28. ledna 2011 v Clarion Congres Hotel Prague.

NEW TREATMENT ALGORITHMS IN METASTATIC RENAL CELL CARCINOMA

PROF. DR HAB. N. MED C. SZCZYLIK

Záznam přednášky byl pořízen na 2. mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2011, které se konalo 27.-28. ledna 2011 v Clarion Congres Hotel Prague

CÍLENÁ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA Z POHLEDU MOLEKULÁRNÍHO PATOLOGA

PROF. MUDR. A. RYŠKA, PH.D

Záznam přednášky byl pořízen na 2. mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2011, které se konalo 27.-28. ledna 2011 v Clarion Congres Hotel Prague.