24. – 26. 1.
2018
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK

THE STATE OF ART OF THE TREATMENT OF METASTAIC COLORECTAL CANCER

PROF. H. J. SCHMOLL, M.D.

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2012.

CHALLENGES IN DIAGNOSTIC IMAGING IN MULTIDISCIPLINARY PERSONALIZED APP

PROF. CHAAN NG, M.D.

Záznam z přednášky na kolokviu PragueONCO 2012.

NOVÉ MOŽNOSTI LÉČBY MALIGNÍHO ASCITU

PROF. DR. MED. J. SEHOULI

Záznam z přednášky na kolokviu PragueONCO 2012.

STATE OF THE ART AT BLADDER CANCER

PROF.DR. MED. M. DE WIT

Záznam z přednášky na kolokviu PragueONCO 2012.

VLIV NEOADJUVANTNÍ TERAPIE REKTA NA JEHO OPERABILITU A VÝSKYT VZDÁLENÝ

MUDR. JANA PRAUSOVÁ, PH.D., MBA

Záznam přednášky z PragueONCO 2012.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI LÉČBY MALIGNÍHO MELANOMU A JEJICH VYUŽITÍ

MUDR. I. KRAJSOVÁ, MBA

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2012.

NOVINKY V LÉČBĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PROSTATY

MUDR. O. ČAPOUN

Novinky v léčbě pokročilého karcinomu prostaty z pohledu urologa a onkologa.

Záznam z přednáčky pana MUDr. Čapouna z kolokvia PragueONCO 2012.

ALGORITMUS INDIKACÍ CÍLENÉ LÉČBY U KARCINOMU PRSU

PROF. MUDR. L. PETRUŽELKA, CSC.

Záznam z přednášky pana prof. Petruželky z kolokvia PragueONCO 2012.

MECHANISMY ÚČINKU NĚKTERÝCH LÉČEBNÝCH MODALIT VE VZTAHU K MOŽNOSTEM

PROF. MUDR. P. KLENER, DRSC.

Záznam z přednášky pana prof. Klenera z kolokvia PragueONCO 2012.