24. – 26. 1.
2018
PRAHA
20.–22. 1.2021PRAHA

VIDEO PragueONCO 2014

ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK

SKUTEČNÝ PŘÍNOS SEKVENČNÍ CÍLENÉ TERAPIE METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DOC. MUDR. MÁRIA WAGNEROVÁ, CSC.

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014

SYSTEMIC THERAPY OF LUNG CANCER

MAG. DR. ROBERT PIRKER

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014

THE STRATEGY OF MAINTENANCE THERAPY OF METASTATIC COLORECTAL CANCER

PIA ÖSTERLUND, MD, PHD

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014

NEW TREATMENT STRATEGY OF COLORECTAL CANCER

PROF. VOLKER HEINEMANN

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014

IMMUNOTHERAPY AND THE CONCEPT OF A CLINICAL CURE

PROF. ALEXANDER M. M. EGGERMONT, PHD

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014

TREATMENT OF METASTATIC HER2 POSITIVE BREAST CANCER

JAVIER CORTÉS, MD, PHD

Záznam z přednášky z kolokvia PragueONCO 2014