24. – 26. 1.
2018
PRAHA
26.–28. 1.2022PRAHA

VIDEO PragueONCO 2015

ZÁZNAMY Z PŘEDNÁŠEK

IMUNOTERAPIE V LÉČBĚ LYMFOMŮ

PROF. MUDR. MAREK TRNĚNÝ, CSC

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – cílená léčba lymfomů

METASTATIC HER2 POSITIVE BREAST CANCER – OPTIMAL TREATMENT SCHEDULE

ERIC P. WINER, MD

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – karcinom prsu

UPDATE IN THE MNG. OF CLEARLY UNRESECTABLE METASTATIC COLORECTAL CANCER

AXEL GROTHEY

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – kolorektální karcinom

OPTIMAL TREATMENT STRATEGY IN mCRC

PROF. DR. MED VOLKER HEINEMANN

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – kolorektální karcinom

KRAS IN LUNG CANCER

DR. MIR ALI REZA HODA

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – karcinom plic

TRANSLATIONAL PLATFORM FOR DEVELOPMENT OF TARGETED THERAPEUTICS

ONDŘEJ KALOUS, MD

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – Kam kráčí onkologie 21. století?

MET. HORMON. POSITIVE BREAST CANC. – TREAT. SEGUENCE AND HORMON. RESISTANCE

PROF. NADIA HARBECK, MD

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – karcinom prsu

ALGORITMUS CÍLENÉ LÉČBY U ADENOKARCINOMŮ

DOC. MUDR. PETER BERŽINEC, CSC.

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – karcinom plic

UPDATES ON CRC FROM ASCO GI 2015

AXEL GROTHEY

Záznam z přednášky kolokvia PragueONCO 2015 – novinky v léčbě gastrointestinálních malignit