23. – 25. 1.
2019
PRAHA

TÉMATA PRO DEVÁTÝ ROČNÍK KOLOKVIA BYLA:

  • State of art
  • Highlights from the 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
  • Onkogynekologie
  • Karcinom plic
  • Karcinom prsu
  • Nádory gastrointestinálního traktu
  • Nádory genitourinárního traktu
  • Hematoonkologie
  • Možnosti primární a sekundární prevence v onkologii

PARALELNÍ SEKCE: NEUROONKOLOGICKÁ, SESTERSKÁ, PALIATIVNÍ, POSTEROVÁ, PACIENTSKÁ, ZÁKLADNÍ ONKOLOGICKÝ VÝZKUM

Detailní program devátého ročníku kolokvia najdete zde.

Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast byla ohodnocena 18 kredity. Rovněž byla opět zařazena mezi akce akreditované ESMO (European Society for Medical Oncology) a její účastníci získali 1 ESMO-MORA bod kategorie 13. Sesterská a paliativní sekce byly garantovány Českou asociací sester a registrovány pod číslem 1897/2017.

Grafickou podobu programu naleznete zde.

Detailní program minikonikolokvií zde.

Anonci sesterské sekce včetně programu naleznete zde.

Nákres sálů zde.