en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

TÉMATA PRO DEVÁTÝ ROČNÍK KOLOKVIA:

  • State of art
  • Post ASCO GIT 2018
  • Onkogynekologie
  • Karcinom plic
  • Karcinom prsu
  • Nádory gastrointestinálního traktu
  • Nádory genitourinárního traktu
  • Hematoonkologie
  • Možnosti primární a sekundární prevence v onkologii

Anonci programu lékařské sekce naleznete zde.

Pro rok 2018 rozšiřujeme nabídku aktivní účasti na kolokviu o možnost vystoupení na paralelních sympoziích věnovaných uvedeným tématům. Přihlašovat se je možné do 10. 12. 2017 na webových stránkách www.PragueONCO.cz. O přijetí přednášky budou autoři informováni do 31. 12. 2017.

PARALELNÍ SEKCE: NEUROONKOLOGICKÁ, SESTERSKÁ, PALIATIVNÍ, POSTEROVÁ

V rámci kolokvia bude opět probíhat posterová sekce. Autoři posterů se mohou zabývat problematikou i mimo stanovená témata.

Vzdělávací akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a účast na ní bude ohodnocena kredity.

První anonci sesterské sekce včetně témat naleznete zde.