23.–25. 1.
2019
PRAHA
29.–31. 1.2020PRAHA

 

PŘEDBĚŽNÁ TÉMATA KOLOKVIA

HLAVNÍ LÉKAŘSKÁ SEKCE

 • State of art
 • Highlights from the 2020 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco
 • Onkogynekologie
 • Indikace imunoterapie napříč solidními nádory
 • Karcinom prsu
 • Novinky v imunoterapii GI
 • Nádory genitourinárního traktu
 • Kontroverze v léčbě GI nádorů
 • Nádory genitourinárního traktu
 • Karcinom plic
 • Karcinom hlavy a krku
 • Personifikovaná léčba

 

PARALELNÍ SEKCE

 • Sesterská
 • Základní onkologický výzkum
 • Paralelní lékařská
 • Paliativní
 • Neuroonkologická
 • Organizace onkologické péče a dispenzarizace pro praktické lékaře
 • Posterová
 • Pacientská

 

MINIKOLOKVIA (pouze pro lékařskou odbornou veřejnost)

Budou průběžně doplňována

 

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16.