PragueONCO - Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO

PragueONCO 29.–31. ledna 2025

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9-Vysočany

Co hledáte?

PragueONCO

PragueONCO je jednou z největších a nejvýznamnějších odborných vzdělávacích akcí pořádaných v České republice.
Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou.
PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění.

Anonce_CZ_1
PragueONCO v ČT24

PragueONCO v ČT24

Podívejte se na záznam ze Studio ČT24, který se vysílal 25. ledna 2023. Prezident kolokvia prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. zde nazval PragueONCO kongresem o budoucnosti léčby rakoviny.