en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

REGISTRACE 2018

On-line registrace bude spuštěna 1. září 2017.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info(at)pragueonco.cz nebo na telefonním čísle +420 777 478 111.

Registrace po 13. lednu 2018 je možná pouze v místě a termínu konání kolokvia. Při registraci během kongresu nelze zaručit, že účastník obdrží všechny materiály v kongresových taškách.

Součástí registračního poplatku je kongresová taška s vloženými materiály, program, sborník a jmenovka opravňující ke vstupu na odborný program a na výstavu farmaceutických firem. Bez této jmenovky vstup nebude umožněn.

<tr“>

Druh registrace Platba na účet
do 31. 12. 2017
Platba na místě
Pasivní účast
Lékaři * 2 200 Kč 2 500 Kč
Lékaři – jednodenní vstup * 1 200 Kč 1 500 Kč
Nelékařští zdravotničtí pracovníci * 550 Kč 600 Kč
Studenti * 100 Kč 100 Kč
Pasivní účast pouze na paliativním semináři * 100 Kč 100 Kč
Mladí onkologové a lékaři do 35 let * 100 Kč 100 Kč
Ostatní účastníci * 2 200 Kč 2 500 Kč
Rautový oběd na jeden den 550 Kč 550 Kč
Welcome dinner 300 Kč 400 Kč
Welcome dinner (partneři kongresu) 500 Kč 600 Kč
Aktivní účast
Autoři posterů (lékaři i nelékařští zdravotní pracovníci) Zdarma Zdarma
Lékaři Zdarma Zdarma
Nelékařští pracovníci Zdarma Zdarma
Členové výborů Zdarma Zdarma
Welcome dinner 300 Kč 400 Kč

* Oběd není součástí registračního poplatku.

Uvedené ceny jsou vč. DPH.