en

24. – 26. 1.
2018
PRAHA

web_logo1

REGISTRACE 2018

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info(at)pragueonco.cz nebo na telefonním čísle +420 777 478 111.

Registrace po 13. lednu 2018 je možná pouze v místě a termínu konání kolokvia. Při registraci během kongresu nelze zaručit, že účastník obdrží všechny materiály v kongresových taškách.

Součástí registračního poplatku je kongresová taška s vloženými materiály, program, sborník a jmenovka opravňující ke vstupu na odborný program a na výstavu farmaceutických firem. Bez této jmenovky vstup nebude umožněn.

Druh registrace Platba na účet
do 31. 12. 2017
Platba na místě
Pasivní účast
Lékaři * 2 200 Kč 2 500 Kč
Lékaři – jednodenní vstup * 1 200 Kč 1 500 Kč
Nelékařští zdravotničtí pracovníci * 550 Kč 600 Kč
Studenti * 100 Kč 100 Kč
Pasivní účast pouze na paliativním semináři * 100 Kč 100 Kč
Mladí onkologové a lékaři do 35 let * 100 Kč 100 Kč
Ostatní účastníci * 2 200 Kč 2 500 Kč
Aktivní účast
Autoři posterů (lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci) * Zdarma Zdarma
Lékaři Zdarma Zdarma
Nelékařští pracovníci Zdarma Zdarma
Členové výborů Zdarma Zdarma
Rautový oběd na jeden den 550 Kč 550 Kč
Welcome dinner 300 Kč 400 Kč
Welcome dinner (partneři kongresu) 500 Kč 600 Kč

* Oběd není součástí registračního poplatku.

Uvedené ceny jsou vč. DPH.