PragueONCO - Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO

PragueONCO 29.–31. ledna 2025

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9-Vysočany

Co hledáte?

Certifikáty

PragueONCO je pořádáno podle stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast bude ohodnocena kredity.

Sesterská a Paliativní sekce jsou garantovány Českou asociací sester.

Každý účastník obdrží do 30 dnů od skončení kolokvia certifikát / potvrzení o účasti a to elektronicky do e-mailu, který byl uveden při registraci.