We Make Media ve spolupráci s odbornými garanty 1. LF UK, Onkologickou klinikou VFN a 2. a 3. LF UK vás zvou na

7. pražské mezioborové onkologické kolokvium

PragueONCO 2016

„Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“
 

27. – 29. 1. 2016

v Clarion Congress Hotelu Prague

Freyova 33, Praha 9

**************************

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

***************************

Záštitu nad kolokviem převzaly:

ESMO - European Society for Medical Oncology

Magistrát hlavního města Prahy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Univerzita Karlova v Praze

Česká asociace sester

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Česká pneumologická a ftizeologická společnost

ČLS JEP

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP

Česká urologická společnost ČLS JEP

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP


***************************

Pořadatel a organizátor kolokvia: 
agentura We Make Media, s. r. o.Archiv PragueONCO 2015 naleznete ZDE.