Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abychom vám poděkovali za vaši účast na 7. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO 2016. Přispěli jste tak k jeho vysoké profesionální a vědecké úrovni. Potěšila nás vysoká návštěvnost této odborné vzdělávací akce a budeme rádi, prokážete-li nám tu čest a přijmete pozvání na příští ročník, tedy již na 8. setkání lékařů, sester a dalších nelékařských pracovníků ve zdravotnictví, které se bude opět konat v duchu poslání našeho kolokvia:

„Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům.“

8. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2017 proběhne 25.-27. ledna 2017 v Clarion Congress Hotelu Prague, Freyova 33, Praha 9.

**************************

Prezident kolokvia:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vědecký sekretář:
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

***************************

Pořadatel a organizátor kolokvia:
We Make Media, s. r. o.
Orlická 2176/9
130 00 Praha 3 - Vinohrady

tel.: +420 778 476 475
info@wemakemedia.cz
www.wemakemedia.cz

Archiv PragueONCO 2016 naleznete zde.